Classifieds >

Sheep Shearing

Quality Sheep Shearing & Hoof Trimming

LizSilverSheepsmall-002:

Contact Information

Liz Willis
, VT

(802) 345-1360
buzzcutshearing@yahoo.com